Overlijden

Als een dierbaar persoon overleden is wilt u op een waardige en gepaste manier afscheid van die persoon nemen. Een rouwarrangement is daarvoor uitermate geschikt.
Rouwbloemen zijn een uiting van genegenheid voor de overledene en kunnen troost bieden aan de nabestaanden.
Ook kunnen wij uw laatste groet op een mooi lint afdrukken.

Wij helpen u graag om mooie en passende bloemen uit te kiezen.

rouwkrans

Leegte

195.00295.00

rouwstuk

Nachtzwaluw

135.00375.00

rouwstuk

Herrinnering

75.00200.00

rouwhart

Hart

125.00245.00

rouwstuk

Dierbaar

195.00550.00

rouwstuk

Stilte

75.00225.00